nhân ngày nhà giáo việt nam 20/11,trung tâm MẠNH CƯỜNG tổ chức giao lưu giẵ giáo viên và học sinh .