trung tâm du học nhật bản MẠNH CƯỜNG bắt đầu tiếp nhận hồ sơ du học sinh nhật bản khóa tháng 1/2019 và khóa tháng 4/2019.

trung tâm mạnh cường luôn đẩy mạnh đào tạo tiếng nhật ở việt nam để học sinh có thể tự tin vững bước tại nhật.cộng với kinh nghiệm cũng là trung tâm uy tín có giấy phép đào tạo và tư vấn du học được sở giáo dục và đào tạo nhà nước cấp,cũng là trung tâm có số lượng lớn học sinh tại nhật,đã đi làm và đang học trung cấp,đại học tại nhật,nên được cục xuất nhập cảnh đánh giá cao,nên visa luôn đặt tỷ lệ cao hàng đầu.cộng với mạng lưới liên kết và hợp tác tại nhật ,cũng với sự giúp đỡ của các anh chị đi trước,nên học sinh trung tâm du học MẠNH CƯỜNG nhanh gọn các thủ tục ban đầu khi sang nhật,trong một thời gian tỷ lệ ổn định công việc cao..