các bạn du học sinh muốn thi vào trung cấp,đại học hày vào đây tìm hiểu,có tiếng việt,có thể chọn theo ngành học,học phí,theo vùng.

https://www.studyjapan.jp/vi/