trường được thành lập vào năm 1992,là trường đi đầu trong lĩnh vực đào tạo tiengso nhật tại tokyo,cùng sự thân mật của trường,nên học sinh trường được đánh giá khá cao về cả năng lực tiếng nhật và ý thức cộng đồng.

trường nhật ngữ tokyo TIJ là trường nằm ở ga shinkoiwa tuyến tầu sobu,đi từ ga vào trường khoảng 6 phút.

hàng năm giáo viên nhà trường cũng về gập mật và phỏng vấn học sinh,cùng gửi thành tích học tập của học sinh theo đị

học sinh của trung tâm Mạnh Cường đã tốt nghiệp số lượng khá đông,và hiện tại cũng số lượng đông học sinh của mạnh cường đang theo học.