Học viện nhật anh tokyo nằm ở quận koto,ga kiba tuyến tozai. là đối tác và là trường nhật ngữ liên kết tin tưởng của trung tâm MẠNH CƯỜNG

 

hiện học sinh trung tâm MẠNH CƯỜNG chiếm đa số học sinh việt nam tại trường,trường gồm các học sinh đến từ trung quốc,nga,nepal,myanma,, du thuận tiện về chỗ làm thêm cộng gần ga kiba 30 giây,nên trường được lựa chọn ,trường nhật ngự anh nhật tokyo còn có trường liên kiết tại thành phố sendai tỉnh miyagi. mọi thông tin cụ thể xin liên lạc tới trung tâm MANH CƯỜNG